Konečně se došlo až na montáž stropu, zatím první poloviny.

V sobotu 26. 4. 2014 se nám podařilo se sejít. To je důležité, protože to je základní předpoklad pro to, aby jsme mohli něco většího udělat.
Naštěstí jsme neměli o pomocníky nouze. Za Dobrodruhy tentokráte: Standa, Sid a Doči. Za pomocníky: Libor, Mates a jeden týpek ze Lhoty. :-)

Vyklidit část dílny, roztřídit materiál k použití, namyslet jak to bude nejlépe urobit a jít do toho.

Prvně bylo třeba odstranit zbytky heraklitu a desek, které byly stále u stropu po okrajích zdí. Při této příležitosti vzala za své i první řada cihel, které tam byly stejně jen na ozdobu. Trošku očistit trámy, hlavně od zapomenutých hřebíků a první desku našroubovat.

Přidělávání desek šlo opravdu dobře. Bylo nás na to dost, takže kadý přidal ruku k dílu. Nakonec jsme ony překliškové desky "made in korea" přišroubovali 40tkama vrutama do trámů, které různě vlnily skrze stropní "rovinu". Desky přirozeně kopírují jejich usazení a tak máme na stropě příjmně zvlěné moře.

Aby mezi plotnami nebyly díry a dobře na sebe navazovaly, tak se jednotlivé kříže a nerovnosti podkládaly deskami, které se přišoubovali jako výstuže. Takto jsme nakonec celý strop vyztužili a na řadu přišla "základní záklopová deska".

Sobotní práce bylo hotova a mohlo se začít s příjemným osvěžení u grilu a dobrého moku. Zábava tuším končila někdy kolem druhé hodiny ráno, ale práce předtím kolem desáté. Měli jsme toho dost, tak bylo lepší jít brzo spát - ráno se bude pokračovat!

Neděle! Ráno jsme potkali našeho souseda. Chtěl si půjčit kladivo, ale všichni jsme ještě spali, tak si ho půjčil sám. :-) Na neděli byl plán položit první část odrazové folie na strop a hlavně všechno zase poklidit. Někdy tahle rekonstrukce připomíná neustálý boj se stavební sutí. Ale podařilo se! A nevypadá to vůbec špatně.

VELKÉ DÍKY Standovi, Dočimu, Liborovi, Matesovi, a tomu týpkovi ze Lhoty za dobrou práci!

Zas někdy, ZDAR! Sid

27.4.2014 | autor: Sid